Curriculum Vitae

mr Eric van de Luytgaarden

Geboren: 9 mei 1963 te Maarssen

Opleidingen:

- Middelbare school: Ichthus College te Drachten, Atheneum A, 1975-1981
- Propaedeuse psychologie Rijksuniversiteit Groningen, 1981-1982
- Doctoraal Nederlands recht Rijksuniversiteit Groningen afstudeerrichting: publiekrecht, 1987
- Studie wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen, 1986-1987.
- Pedagogische kwalificatie universitair onderwijs 1998.
- Taalbeheersing: Nederlands, Engels, Frans en Duits.
- Basiskwalificatie Mediation 2005

Werkervaring:

2009 Lektor für Organisationsentwicklung PEF Privatuniversität für management Wenen
2008-heden Honorair lector recht Hogeschool Utrecht
2008 National Representative Int. Client Counseling Competetion
2007-heden Lid internationale werkgroep preventive and proactive law
2007-2008 Vice voorzitter kenniscentrum sociale innovatie faculteit maatschappij en recht
2005 Gastdocent Universiteit Nederlandse Antillen en University Dutch Carribean Willemstad Curaçao.
2004-2008 Lector beroepsinnovatie juridische professionals Hogeschool Utrecht
2000-heden Organisatieadviseur NPI Instituut voor organisatieontwikkeling te Zeist
1994-2004 Rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Leeuwarden sectoren bestuurs- en ambtenarenrecht
1993-1997 Visiting professor philosophy of human rights and constitutionalism aan het Phronesis Applied Ethics Centre, Karelsuniversiteit Praag (Tsjechische Republiek)
1990-1996 Gastdocent bestuursrecht en mensenrechten voor het Nederlands Helsinki Comité in Polen en Bulgarije
1990-2000 Universitair docent rechtsfilosofie/encyclopedie, Universiteit Utrecht
1987-1990 Assistent in opleiding Nederlands Instituut voor Sociaal en Economisch Recht, Universiteit Utrecht (UU)
1985-1987 Student-assistent staatsrecht, algemene staatsleer, vergelijkend staatsrecht, rechtsfilosofie en grondrechten, vakgroep staatsrecht, Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Management
Als adviseur en manager ad interim heb ik sedert 1990 op vele terreinen van de samenleving gewerkt. Dit spitste zich echter voornamelijk toe op overheidsinstellingen en not-for-profit organisaties. De belangrijkste projecten zijn:

Begeleider mentorenmanagers Rijkswaterstaat, Justitie, Binnenlandse Zaken en Landbouw
Projectleider veranderingsmanagement hoogmiddenkader belastingdienst
Projectleider managementveranderingen belastingdienst grote ondernemingen Maastricht, Utrecht, Groningen
Projectleider collegiaal bestuur belastingdienst regio Zuidwest
Manager ad interim faculteit mens en maatschappij Christelijke Hogeschool Noord-Nederland
Projectleider change management facilitaire dienst RIVM
Manager onderwijs juridische faculteit Utrecht
Voorzitter visitatie en accreditatie Hoger onderwijs voor de NQA
Projectleider veranderingsmanagement Ministerie van Economische Zaken
Coach van diverse managers in diverse organisatie van Banken tot aan zorginstellingen
Begeleider wetgevingsjuristen HDJZ Ministerie van VWS
Projectleider integriteitonderzoek gemeentelijke overheden i.s.m. Hoogland CS Baarn en het risico-instituut Baarn

Bestuurlijke activiteiten:

Vanaf mijn studententijd ben ik naast mijn hoofdtaken graag bestuurder geweest ik noem de belangrijkste:
Academische Raad sectie rechtsgeleerdheid, wetenschapscommissies, faculteitsraad en –bestuur, alsook diverse curriculum herzieningscommissies van verschillende Universiteiten.
Algemeen en dagelijks bestuur Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
Oprichter publiekrechtelijk dispuut: 'Frederick van der Marck' Rijksuniversiteit Groningen.
Lid Kerkbestuur USP en lid bestuur Stichting antroposofisch kinderdagverblijf De Kroost, Zeist.
Lid programmaraad voor de gemeenten Bunnik, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Zeist.
Lid stuurgroep academic/practice masters Bernard Lievegoed College for Liberal Arts, Driebergen.
Bestuurslid prof. dr. Bernard Lievegoed Stichting
Bestuurslid adviescommissie bestuurlijk-juridisch ECABO kenniscentrum voor het bedrijfsleven.

Onderwijservaring (in de navolgende vakken en in de tijd gerangschikt):

Staatsrecht, algemene rechtsleer, rechtsvinding, inleiding recht, rechtsvorming en rechtshandhaving, privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, burgerlijk procesrecht, strafprocesrecht, administratief procesrecht en internationaal recht, juridische vaardigheden, rechtstheorie: filosofie van de mensenrechten en ethiek, philosophy of human rights and constitutionalism, Van liberale naar sociale rechtstaat, menselijke organisatieleer, grondrechten, organisatiekunde en managementtheorieën, conflictkunde, bedrijfsstrategieën, levensloopbiografie, diversity, communicatiekunde en samenwerkingstheorieën, Inleiding recht, beroepsidentiteit en ethiek HBO juristen, Mediation, Maatschappij ontwikkeling.

Ik geef gepassioneerd en graag college en ben twee keer tot docent van het jaar gekozen.