Published Articles:

- 'To be or not to be; over hbo-juristen, (g)een toga en wat ze eigenlijk zouden moeten doen', in: ArsAequi december 2008
- ‘Mystificatie, hiërarchie en groepsinitiatie, over juridische opleidingen, (hbo-)juristen en preventief juridisch werken’, in NJB 30/2007, pp. 1896-1901. Ook op www.scienceguide.nl.
- ‘Legal training, paralegals and practising preventive law in the Netherlands’, in: Helena Haapio (ed), A proactive approach to contracting and law.Turku, 2008, pp.213-226
- ‘From Cure to Care: preventive law in the Netherlands’, in: Conference papers Commercial Contracting for Strategic Advantage Potentials and Prospects Turku Finland Conferentie 13-16 juni 2007.
- ‘De HBO jurist komt’, in: De Ondernemende advocaat – Dullaert en Van der Griendt, Reed Elsevier 2007, pp. 70-73.
- ‘Waarom nemen advocaten zo weinig vakantie?’, in Advocatenblad 18/2006, pp. 862-863.
- ‘Van cure naar care: preventief recht’, in: bundel aan de kabinetsinformateur, Kennis Loont, januari 2007 Dutch University Press, pp. 122-117.
- ‘Vermenselijking van het recht’, www.scienceguide.nl, maart 2007.
- ‘Lectoren bij hogescholen’, HBO raad 2006, pp. 334-335.
- ‘De HBO jurist brengt de menselijke maat terug’, in: www.scienceguide.nl, september 2006.
- ‘De nieuwe advocaat: de ontwikkeling van preventief recht’, in: advocatenblad september 2006.
- ‘De HBO jurist en zijn maatschappelijke taken’, in: Ars Aequi september 2006.
- ‘Hoger onderwijs heeft eigen moreel nodig’, in: Trajectum, 4 september 2006, p. 6.
- ‘Ethische herprofilering HO nodig’, in: www.scienceguide.nl, augustus 2006.
- ‘HBO juristen hebben minder de neiging de mens boven het recht te stellen’, in OSR Oprecht, nr, 6 2006 pp. 7.
- ‘Nieuwe advocaat doet aan preventie’, in: Het financieel dagblad, 6 juli 2006.
- ‘Preventief recht, voorkomen is beter dan genezen’, in: www.scienceguide.nl, juli 2006.
- ‘Nawoord op Herbert Janssen’, in: Ars Aequi mei 2006, pp 355-356.
- ‘De Hbo jurist en zijn maatschappelijke taken’, in: Ars Aequi sept.2006.
- ‘is de HBO Jurist welkom?’, in: Science Guide februari 2006.
- ‘Is de HBO jurist welkom?’, in: Ars Aequi jan 2006/55, pp. 75-79.
- ‘Hoger onderwijs mist initiatief en creativiteit’, in: Leeuwarder Courant, 18/10/2005.
- ‘Ook de Notaris moet veranderen’, in: Notarieel Magazine, aug 2005
- ‘Geen lekenjuristen graag’, in: Trouw, 10/5/2005.
- ‘Samenleving op kosten door juristen’, in: Het financieele dagblad, 7/4/2005.
- ‘De verwetenschappelijking van het hoger onderwijs’, in: Tijdschrift voor Onderwijsinnovatie, nr 1 maart 2005, pp. 14-16.
- ‘De verwetenschappelijking van het hoger onderwijs’, in: Tijdschrift voor Onderwijsinnovatie, nr 1 maart 2005, pp. 14-16.
- ‘Afhankelijk zijn van ander juist hard nodig, in: Leeuwarder Courant, 9/3/2005.
- ‘Wie durft nog relaties met medeburgers aan te gaan?, in: Trouw, 11/2/2005.
- ‘Mensen en moed’, in: Mensen en moed, npi 50 jaar organisatieontwikkeling, uitgeverij Aspekt Soesterberg 2005, pp. 5-24.
- ‘Moskowicz zet deuren van rechtsbedrijf open’, in: Trouw, 7/2/2005.
- ‘Geboeid door vrijheid en ware authenticiteit’, in: Leeuwarder Courant, 21/12/2004.
- ‘Academie moet geen boekhouders opleiden’, in: Trouw, 1/12/2004.
- ‘De advocaat kan eindelijk doen waarvoor hij is opgeleid?!’, in: Ars Aequi, nov 2004, pp.773-774.
- ‘Cusanus’ waarden, normen en de verzorgingsstaat’, in: Ad Maiorem opstellen en andere bijdragen aangeboden aan dr Anton G.G. de Groot, Utrecht augustus 2004, pp. 45-54.
- Priamo a sprostredkovane úcinné medzinárodné l'udske práva, in: Evropské a Mezinarodní Právo, 1994-2, pp. 9-16.
- 'Zonder meer recht, een inleiding' (samen met A.R.J. Groot en A.A. Vrij), in: Zonder meer recht, A.R.J. Groot en H.J.L.M. van de Luytgaarden (redactie), Zwolle 1993 Tjeenk Willink, pp. vii-xx.
- 'Sociale grondrechten gerenoveerd. Het rechtskarakter van sociale grondrechten vanuit juridiseringsperspectief', in: Zonder meer recht, A.R.J. Groot en H.J.L.M. van de Luytgaarden (redactie), Zwolle 1993 Tjeenk Willink, pp. 149-189.
- 'Grondwet is hyperactieve juridische grondslag', in: NRC Handelsblad, 23/2/199¬3.
- 'Verkeerde argumenten in debat verdraagzaamheid', in: Trouw 17/4/1992.
- 'Aanpassing door speciaal onderwijs', in: NRC Handelsblad 22/1/1992.
- 'De rechtsnorm op de praktijk af' in: Rechtsuitgang opstellen aangeboden aan prof. mr N.E. Algra, J.J.H. Bruggink, F. de Graaf, J.H.M. Klanderman, J.E. Spruit (redactie), Groningen 1992 Wolters Noordhoff, pp. 92-102.
- 'International Law and Human rights', in: Poznan Papers for the international human rights course, 1992, 31 pp.
- 'Trí principy právního státu', in: Evropské a Mezinarodní Právo, 1992-6, pp. 1-15.
- 'Democracy, Human Rights and the Rule of Law', in: Polish Journal for Legal Theory and Philosophy of Law, 1991/IV, 39 pp.
- 'Samovykonatel'né a nesamovykonatel'ne mezinárodné pràva', in: Evropské a Mezinarodní Právo, 1991-1, pp. 2-6.
- 'Verkorte uitspraken van de Hoge Raad', in: Reader Rechtshandhaving, vakgroep rechtstheorie UU, 1990, pp. 57-58.
- 'CRvB en gelijke behandeling?', in: IUST 1990-1, pp. 16-20.
- 'Theoretical remarks on human rights', in: Brno papers for the independent law course 1990, 20 pp.
- 'Constitutionele toetsing; beginnen bij sociale grondrechten', in: Tijdschrift voor Openbaar Bestuur, 1990-11, pp. 247-253.
- 'Non omne quod licet honestum est', in: Sociaal Recht, 1989-7/8, pp. 201-203.
- 'Sociale Grondrechten in ontwikkeling?', in: Tijdschrift voor Openbaar Bestuur, 1989-7, pp. 128-131.
- 'Gelijke behandeling, doorwerking internationaal gelijkheidsbeginsel in AWW', in: Publiek Domein, 1989-1, pp. 27-34.
- 'Non-discrimination in Dutch Social security law', in: Interights Bulletin, 1988-3, pp. 38-39.
- 'Vrije keuze van onderwijs', in: Tijdschrift voor Openbaar Bestuur, 1988-16, pp. 333-335.

Als columnist/algemeen juridisch deskundige heb ik zowel in landelijke dagbladen als in faculteitsbladen van 2002 tot heden ruim honderd artikelen gepubliceerd. Indien u interesse heeft stuur ik u graag een lijst.