PROACTIVE LAW

 

Verder

Continue
 
Proactive law staat voor een nieuwe wijze van juridische dienstverlening waarbij voorkomen van juridisering centraal staat.

Het combineert gedegen kennis van het recht met inzichten uit de organisatiekunde en de psychologie om zo de cliënt op een doelgerichte wijze bij te staan.

Bij proactive law staat de menselijke maat centraal, door op voorhand belangenafwegingen te maken en helder te krijgen waar het u werkelijk om gaat. Het is een werkwijze waar nieuwe wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar de hedendaagse praktijk.

Deze multidisciplinaire aanpak is nieuw in de rechtsbeoefening, maar gaat eigenlijk terug op oude menselijke principes. De wortels rusten op de oude rechtsbeginselen en wijsheden: rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, samenwerking en phronesis (praktische wijsheid).

Proactive law is een onderdeel van de NPI-academie, de leerschool van het NPI instituut voor Organisatieontwikkeling in Zeist.
Proactive Law is the term for a new way of providing legal services in which the prevention of juridicalization is central.

Proactive law combines solid legal knowledge with views from organisational sciences and psychology in order to give the client goal-oriented assistance.

In proactive law the human scale is central in that the various interests are weighed in advance and the client gets a clear picture of the essentials. Proactive law is a method where new scientific views are applied in today's practice.

This multidisciplinary approach is new in the practice of law, but has its roots in ancient human principles. It is based on the old principles of law and wisdom: justice, equality, cooperation and phronesis (practical wisdom).


Proactive law is part of the NPI Academy, the school of the NPI Institute for Organizational Development in Zeist.

 

Verder

Continue