PROACTIVE LAW

Een nieuwe kijk op juridisch werk

mr Eric vd Luytgaarden

Activiteiten

Internationaal

Publicaties

Contact

Home

"It usually costs less to avoid getting into to trouble than to pay (financially
and emotionally) for getting out of trouble."
(vrij naar Prof. Louis M. Brown)
     
In curative law, it is essential for the lawyer to predict what a court will do. In proactive law, is essential to predict what people do. (vrij naar Prof. Ed Dauer)
 
Louis Brown advocaat en hoogleraar begon in de jaren vijftig van de vorige eeuw een nieuwe beweging in de Verenigde Staten genoemd preventive law. Ed Dauer heeft die beweging aan de Denver Law School voortgezet en verder ontwikkeld. Het is een beweging die tot op de dag van vandaag in de Verenigde Staten in het onderwijs en in de rechtspraktijk erg actief is. Tot voor kort was daar in Europa weinig aandacht voor. Rechtspleging werd op vrij traditionele/reactieve wijze bedreven. In Scandinavië is daar in de jaren negentig verandering in gekomen onder de naam proactive law. Hieronder leg ik kort uit wat onder beide begrippen verstaan wordt.

Preventive law focust zich, naast het eigenlijke juridische werk, op het veranderen van de werkwijze van juristen in:
  • het managen van conflicten en het voorkomen van procederen;

  • het minimaliseren van problemen van cliënten door risicomanagement;

  • het minimaliseren van materiele en immateriële kosten door de inzet van multidisciplinaire vaardigheden en competenties;

  • het inzetten van juridische hulp en bijstand als zorg voor de cliënt.

Proactive law focust zich naast het bovenstaande nog eens extra op:
  • de balans in juridische hulp tussen het recht en de wens(en) van de cliënt;
  • het bereiken van het tevoren vastgestelde doel ook door inzet van andere dan juridische middelen;
  • het elimineren van de oorzaak van voorkomende problemen om conflicten in de toekomst te voorkomen;
  • gedeelde zorg en team samenwerking;
  • juridische zelfhulp, om de cliënt zoveel mogelijk in staat te stellen zichzelf te helpen.

Proactive law is een nieuwe manier van met cliënten en het recht omgaan, het is een paradigma shift in de benadering van het recht. Het combineert juridische kennis en vaardigheden met inzichten uit de organisatiekunde en psychologie en stelt zowel de jurist als de cliënt in staat zich als mens niet te vervreemden van de casus. Door het aanwenden van proactieve vaardigheden kan de jurist de cliënt beter ter zijde staan, adequatere hulp bieden en voelt de cliënt zich meer als mens betrokken bij zijn eigen casus.
De traditionele rolopvatting van de jurist is die van verdediger van de belangen van de cliënt op het moment dat het probleem al tot een maximum gerezen is. De nieuwe rolopvatting, de proactieve, is dat de jurist een ontwerper wordt van de werk- en levensprocessen van de cliënt, dus niet achteraf als zaken zijn misgegaan wordt ingezet maar veel eerder in het proces samenwerkt met de cliënt. Veel juridisering blijkt overbodig te zijn: voorkomen is altijd beter dan genezen.
U vindt her en der op deze site verwijzingen naar literatuur. Door middel van coaching, lezingen en workshops wordt deze nieuwe kijk op rechtspleging door mij uitgedragen, zie onder activiteiten. Binnenkort verschijnt bij Boom juridische Uitgeverij mijn boek Andere Juristen over de het wijzigen van juridische opleidingen. Juristen kunnen reactief en responsief zijn, maar de nieuwe ontwikkelingen zijn gericht op proactiviteit.