PROACTIVE LAW

Een nieuwe kijk op juridisch werk

mr Eric vd Luytgaarden

Activiteiten

Internationaal

Publicaties

Contact

Home

     
  Klik op het boek voor meer informatie
Boeken The relational theory in human rights law, Cahiers rechtstheorie/encyclopedie Universiteit Utrecht 1991 nr. 3.
Zonder meer recht, (met A.R.J. Groot), Tjeenk Willink Zwolle 1993.
An introduction to the theory of human rights law, OMI Offset Press 1993.
Juridische vaardigheden in argumentatief verband, oefenboek met J.W. Tellegen en anderen, Wolters-Noordhoff Groningen 1995 (herdrukt en herzien in 1996, 1997, 1998 en 1999)
De Ultieme vrijheid, een rechtstheoretische analyse van het recht op privacy (met P.F.P. Nabben), Kluwer Deventer 1996.
Mensen en Moed, 50 jaar organisatieontwikkeling, Uitgeverij Aspekt, Soest 2004. Genomineerd voor de boek van het jaar prijs 2005 van de Orde voor organisatieadviseurs.
Man bijt Jurist, Grondwetsartikelen in de praktijk van alledag, Uitgeverij Aspekt Soest 2006.
Verwacht: Andere Juristen (dissertatie), Boom juridische uitgevers.
Artikelen

Hieronder vindt u een selectie van recent verschenen artikelen. Voor een complete lijst kunt u hier klikken. U kunt complete artikelen vinden op www.scienceguide.nl (zoekterm Eric van de Luytgaarden) of op de site van het Nederlands Juristenblad (NJB).

- 'To be or not to be; over hbo-juristen, (g)een toga en wat ze eigenlijk zouden moeten doen', in: ArsAequi december 2008, pp. 912-916.
- ‘Mystificatie, hiërarchie en groepsinitiatie, over juridische opleidingen, (hbo-)juristen en preventief juridisch werken’, in NJB 30/2007, pp. 1896-1901. Ook op www.scienceguide.nl.
- ‘Legal training, paralegals and practising preventive law in the Netherlands’, in: Helena Haapio (ed), A proactive approach to contracting and law.Turku, 2008, pp.213-226
- ‘From Cure to Care: preventive law in the Netherlands’, in: Conference papers Commercial Contracting for Strategic Advantage Potentials and Prospects Turku Finland Conferentie 13-16 juni 2007.
- ‘De HBO jurist komt’, in: De Ondernemende advocaat – Dullaert en Van der Griendt, Reed Elsevier 2007, pp. 70-73.
- ‘Waarom nemen advocaten zo weinig vakantie?’, in Advocatenblad 18/2006, pp. 862-863.
- ‘Van cure naar care: preventief recht’, in: bundel aan de kabinetsinformateur, Kennis Loont, januari 2007 Dutch University Press, pp. 122-117.
- ‘Vermenselijking van het recht’, www.scienceguide.nl, maart 2007.
- ‘Lectoren bij hogescholen’, HBO raad 2006, pp. 334-335.
- ‘De HBO jurist brengt de menselijke maat terug’, in: www.scienceguide.nl, september 2006.
- ‘De nieuwe advocaat: de ontwikkeling van preventief recht’, in: advocatenblad september 2006.
- ‘De HBO jurist en zijn maatschappelijke taken’, in: Ars Aequi september 2006.
- ‘Hoger onderwijs heeft eigen moreel nodig’, in: Trajectum, 4 september 2006, p. 6.
- ‘Ethische herprofilering HO nodig’, in: www.scienceguide.nl, augustus 2006.
- ‘HBO juristen hebben minder de neiging de mens boven het recht te stellen’, in OSR Oprecht, nr, 6 2006 pp. 7.
- ‘Nieuwe advocaat doet aan preventie’, in: Het financieel dagblad, 6 juli 2006.