PROACTIVE LAW

A new perspective on the practice of law

Prof. Eric vd Luytgaarden

Activities

International

Publications

Contact

Home

     
  Click on the book for more information.
Books: The relational theory in human rights law, Cahiers rechtstheorie/encyclopedie Universiteit Utrecht no. 3.(1991)
Zonder meer recht, (together with A.R.J. Groot), pblrs Tjeenk Willink (Zwolle 1993).
An introduction to the theory of human rights law, pblrs: OMI Offset Press (1993).
Juridische vaardigheden in argumentatief verband, oefenboek (together with J.W. Tellegen and others), pblrs: Wolters-Noordhoff (Groningen, 1995) (reprinted and revised in 1996, 1997, 1998 and 1999).
De Ultieme vrijheid, een rechtstheoretische analyse van het recht op privacy (together with P.F.P. Nabben), pblrs: Kluwer (Deventer, 1996).
Mensen en Moed, 50 jaar organisatieontwikkeling, pblrs: Uitgeverij Aspekt (Soest, 2004). Nominated for the book of the year award 2005 of the Order of Organizational Consultants.
Man bijt Jurist, Grondwetsartikelen in de praktijk van alledag, pblrs: Uitgeverij Aspekt (Soest, 2006).
Due to appear: Andere Juristen (PhD), pblrs: Boom juridische uitgevers.
Articles

This is a selection of recently published articles. For a complete list please click here. You will find full articles on www.scienceguide.nl (search keyword Eric van de Luytgaarden) or on the website of Nederlands Juristenblad (NJB).

- 'To be or not to be; over hbo-juristen, (g)een toga en wat ze eigenlijk zouden moeten doen', in: ArsAequi december 2008, pp.912-916.
- ‘Mystificatie, hiërarchie en groepsinitiatie, over juridische opleidingen, (hbo-)juristen en preventief juridisch werken’, in NJB 30/2007, pp. 1896-1901. Ook op www.scienceguide.nl.
- ‘Legal training, paralegals and practising preventive law in the Netherlands’, in: Helena Haapio (ed), A proactive approach to contracting and law.Turku, 2008, pp.213-226
- ‘From Cure to Care: preventive law in the Netherlands’, in: Conference papers Commercial Contracting for Strategic Advantage Potentials and Prospects Turku Finland Conferentie 13-16 juni 2007.
- ‘De HBO jurist komt’, in: De Ondernemende advocaat – Dullaert en Van der Griendt, Reed Elsevier 2007, pp. 70-73.
- ‘Waarom nemen advocaten zo weinig vakantie?’, in Advocatenblad 18/2006, pp. 862-863.
- ‘Van cure naar care: preventief recht’, in: bundel aan de kabinetsinformateur, Kennis Loont, januari 2007 Dutch University Press, pp. 122-117.
- ‘Vermenselijking van het recht’, www.scienceguide.nl, maart 2007.
- ‘Lectoren bij hogescholen’, HBO raad 2006, pp. 334-335.
- ‘De HBO jurist brengt de menselijke maat terug’, in: www.scienceguide.nl, september 2006.
- ‘De nieuwe advocaat: de ontwikkeling van preventief recht’, in: advocatenblad september 2006.
- ‘De HBO jurist en zijn maatschappelijke taken’, in: Ars Aequi september 2006.
- ‘Hoger onderwijs heeft eigen moreel nodig’, in: Trajectum, 4 september 2006, p. 6.
- ‘Ethische herprofilering HO nodig’, in: www.scienceguide.nl, augustus 2006.
- ‘HBO juristen hebben minder de neiging de mens boven het recht te stellen’, in OSR Oprecht, nr, 6 2006 pp. 7.
- ‘Nieuwe advocaat doet aan preventie’, in: Het financieel dagblad, 6 juli 2006.